Thủ tục để hủy hợp đồng ủy quyền là gì?

28/12/2016, 21:37

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện những công việc nhân nhanh bên ủy quyền. Còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao thì có thỏa thuận hoặc khi có quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thủ tục để hủy hợp đồng ủy quyền là gì? Mời các bạn cùng đọc bài viết sau để có câu trả lời nhé!

Tư vấn doanh nghiệp

1. Điều kiện hủy hợp đồng ủy quyền

- Việc hủy hợp đồng ủy quyền được công chứng được thực hiện khi có sự thoải thuận và cam kết bằng văn bản của những người tham gia hợp đồng ủy quyền này.

- Nếu trường hợp không thỏa thuận được giữa các bên thì một trong các bên đó cần chứng minh được là hợp đồng ủy quyền đó không đúng với quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

2. Thẩm quyền hủy hợp đồng ủy quyền

Chính là tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền đó. Nếu tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng không hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của hành nghề công chứng đang lưu giữ hỗ sơ công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.

3. Thời hạn hủy hợp đồng ủy quyền

Thời hạn là trong 2 ngày làm việc. Nếu hợp đồng ủy quyền có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày.

4. Địa điểm hủy hợp đồng ủy quyền

- Được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng

- Có thể thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng với trường hợp là người yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền già yếu không đi lại được hoặc đang bị tạm giam, phạt tù hoặc có lý do không đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

5. Hình thức hủy hợp đồng ủy quyền

Phải được làm bằng văn bản và có công chứng

6. Hiệu lực hủy hợp đồng ủy quyền

Được tính từ thời điểm các bên ký vào hợp đồng ủy quyền, công chứng viên ký, đóng dầu. Nhân viên công chứng tiến hành thu hợp đồng bị hủy và đây là thời điểm hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực.

Vậy, qua bài viết này bạn đã biết được các thủ tục để tiến hành hủy hợp đồng ủy quyền. Nếu có vấn đề nào cần thắc mắc, vui lòng liên hệ với công ty tư vấn doanh nghiệp AZLAW để được hỗ trợ thêm.