HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

17/12/2016, 22:36

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi chỉ xin đề cập đến  thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quyết định của doanh nghiệp như sau

Bước 1: Xác nhận không nợ thuế đối với văn phòng đại diện hoặc chi nhánh

Tại bước này, yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp phải xin được biên bản xác nhận không nợ thuế và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế  quản lý.

Bước 2: Đăng công bố giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trên cổng thông tin quốc gia ( thời hạn 30 ngày) kể từ ngày có quyết định giải thể.

Bước 3: Trả dấu ( nếu có) cho cơ quan công an quản lý về con dấu để ra xác nhận đã trả con dấu.

Bước 4: Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố, tỉnh mà văn phòng ( hoặc Chi nhánh) đặt trụ sở:

Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

e) Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Bước 5: Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AZLAW

Số 37, Lô 1A, Trung Yên 11B, phường Trung  Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0987.553.289   Hotline: 04.22151888

Tin liên quan